UPPDRAGET

Samhällsuppdraget: samma nu som då

Systembolaget har ett viktigt samhällsuppdrag: att sälja alkohol utan vinstintresse. Systembolaget finns eftersom alkohol inte är som andra varor. Alkohol kan skada både direkt och indirekt, både på individnivå och i samhället i stort. Ju mer som dricks desto större blir skadorna – som våld, misshandel och sjukdomar.

Om alkohol skulle säljas fritt skulle vi dricka mer, det visar alkoholforskningen. Utan Systembolagets ensamrätt skulle de alkoholrelaterade dödsfallen och sjukdagarna öka. I samhällsuppdraget ingår att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt med god service och att informera om riskerna med alkohol.

Omsorgen om folkhälsan går som en röd tråd genom Systembolagets historia

Systembolaget har i alla tider haft en nära kontakt med sin huvudman, staten, och i förlängningen svenska folket. Viktiga delar av svensk alkoholforskning har genomförts i samverkan med Systembolaget. Ett exempel är APU, den stora alkoholpolitiska utredningen på 1960- och 70-talen. Då genomfördes flera försöksverksamheter för att samla in kunskap. Bland annat blev det tillåtet att sälja starköl i vanliga livsmedelsbutiker på prov 1967. Men försöket i två län måste avbrytas i förtid. Försäljningen ökade med tusentals procent!

APU ledde fram till nya regler, bland annat avskaffades mellanölet i vanliga butiker och stora delar av alkoholreklamen förbjöds genom beslut i riksdagen (lagen om alkoholreklam har förändrats på 2000-talet efter en regeländring inom EU).

Omsorgen om folkhälsan går som en röd tråd genom Systembolagets historia. En viktig del är konsumentupplysningen och att med nya pedagogiska verktyg medvetandegöra alkoholens risker och hur man kan påverka sin egen livsstil.

Systembolaget informerade tidigt om hur man skulle kunna få en överblick av sin konsumtion. Bland annat infördes Mätaren, en tabell i fickformat som hjälpte människor att reflektera över sitt drickande. Mätaren var ett kort där man kunde se under hur lång tid alkoholen förbrändes (gick ur kroppen). Testaren var ett kort där man skrapade fram sin konsumtion för att se om man låg i riskzonen eller ej. Idag har Systembolaget tagit fram motsvarande som en app – Promillekoll.

Sedan 1950-talet har Systembolaget gått från att vara nästan en myndighetsliknande institution till att bli ett detaljhandelsföretag i tiden. Idag med ett ännu närmare förhållande till kunderna, nästan som i en folkrörelse. Det uppdrag som Systembolaget har haft historiskt gäller även i framtiden.

Systembolaget finns av en enda anledning: de alkoholrelaterade skadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Samhällsuppdraget går ut på att sälja alkohol på att ansvarsfullt sätt med god service och att informera om alkoholens risker.

Fler artiklar om uppdraget

UPPDRAGET

Bildning och försäljning

Sedan Systembolaget grundades 1955 har man genom information och kampanjer försökt påverka människor att välja alkoholsvagare drycker.

UPPDRAGET

Att skapa en måltidskultur: kokböcker, smakklocka och digital rådgivning

Systembolaget står idag mitt i blickfånget för mat- och dryckeskulturen, en livsstil som många intresserar sig för.